News

‘Four Terroirs’ Event

Ktima Gerovassiliou / Ktima Biblia Chora / Ktima Mikra Thira / Ktima Dio Ipsi On Monday, 11 February 2019, four Greek estates welcomed 400 wine professionals at “Four Terroirs” event. A wine tasting experience with more than 50 wines from Epanomi, Pangeon,Therassia...

read more